COPYRIGHT 1973-2014 CHAN CHING KEE ALL RIGHT RESERVED
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新(2014年4月復活節)訂購表格下載 →→
價格如有錯漏以Excel訂購表格為準

CCK Food Express 復活節 陪住你

團購日 : 4月18,19 所有訂單於以上日期收貨 , 均以團購價計算

Whatsapp :54030337;e-mail:chanchingkee@gmail.com落單送

 

4 月換購 滿 $600加 $50 換購一包 巴馬火腿 限換 2 包

 
最新產品 及 優惠
 
 
 
 
 
賀年海味孖寶 送給你致愛親朋 此項優惠售完即止及優惠致 2014 年 2 月 3 日止

 

數量有限 , 售完即止*

*以上優惠只適用即日起至2014 年 2 月 3 日 (年初四) 收貨的訂單*

 

2013 年 12 月 / 2014 年 1 月 期間 以 whatspp 或 E-mail 落單 , 即送

送你 已調味隨機送已調味雞中翼 5 隻

( 咖哩 / 黑椒 /Dill 草 / 香茅 / 蜜糖青芥 / 蒜香 / 洋蔥 / 香蔥 / 麻辣 / 奇味 )

 

 

 

最新產品 及 優惠
 

 
 
   
   
   
   
 
最新推出最珍貴產品
   
   
特別推介  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COPYRIGHT 1953-2014 CHAN CHING KEE ALL RIGHT RESERVED